Nieuwe bijeenkomsten voorjaar 2018 gepland. Zie agenda voor data.

 

Stress is volksziekte nummer 1. Velen krijgen er al op heel jonge leeftijd mee te maken, anderen later. En dan zijn er de stressfactoren waar we gevaarlijk snel aan wennen: de dagelijkse prikkels die de laatste jaren een enorme vlucht hebben genomen en onze hersenen en daarmee ons persoonlijk leven onder hoge druk zetten. Een aantal mensen loopt door aanhoudende stress vast. Anderen leven vaak zonder het te weten dichtbij de grens van wat zij nog aankunnen. Wij, yogadocente Anne-Marije en hersendeskundige Hans van Dam, organiseren publieksbijeenkomsten over het thema Stress in het brein en de invloeden van yoga en meditatie. Op een zeer toegankelijke manier schetsen wij hoe stress werkt in onze hersenen, wat de gevolgen zijn van langdurige stress en welke invloeden yoga en meditatie hebben. Yoga en meditatie zijn ‘in’, maar helaas nog vaak omgeven met zweverigheid. Wij ontnuchteren dit en laten zien dat de positieve effecten berusten op biologische veranderingen.

Maak kennis met de achtergronden van stress, reacties in de hersenen en de biologisch gefundeerde, ruist brengende kracht van yoga en meditatie!
Belangrijke onderwerpen:

  • de uiteenlopende vormen en uitingen van stress
  • de hersenveranderingen die met stress samenhangen
  • wat gebeurt bij aanhoudende stress?
  • yoga en meditatie, wat houden deze (niet) in?
  • de invloed van yoga en meditatie op de hersenen en wat je daarvan merkt.
  • wat u ter sprake brengt.

 De bijeenkomsten zijn laagdrempelig. Iedereen is welkom. Alles wordt besproken in gewone taal en met volop gelegenheid tot vragen en gesprek. Geen ingewikkelde verhalen over de hersenen, maar een praktische hoofdlijnen over stress in het brein, hoe dat uitpakt in de ervaring en hoe beïnvloeding via yoga en meditatie werkt.
Naast algemene bijeenkomsten organiseren wij ook een serie verdiepingsbijeenkomsten.

Voor de data van de komende algemene en verdiepingsbijeenkomsten zie agenda.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen: stressinhetbrein@yoga-anne.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interview Anne-Marije

Onlangs is in Op Pad – een magazine van Op Pad/ZoZijn, een organisatie die begeleiding aanbiedt aan mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) een interview met Anne-Marije verschenen. Zij vertelt over haar yogalessen en de bijeenkomsten over stress in de hersenen en de invloed van yoga en meditatie. Klik hiervoor het magazine met daarin het interview.